Opvangcentrum voor Vogels & Wilde Dieren Brasschaat-Kapellen Vzw

HOLLEWEG 43 - 2950 KAPELLEN

03 376 45 15 - adoptie@vocbrasschaatkapellen.be - http://www.vocbrasschaatkapellen.be

2